trị thâm

  • Cách trị vết thâm sau mụn

    Kinh nghiệm trị vết thâm sau mụn

    Da em thuộc dòng da nhờn nên cứ mỗi khi hè về là mụn lại chi chít khắp mặt với lưng . Khổ lắm rồi mụn hết lại đên vết thâm nên em khổ tâm đi tìm cách trị vết thâm lâu năm do mụn để lại. Hỏi anh...